Έλεγχος Πρόσβασης

Έλεγχος Πρόσβασης

Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα επιτρέπουν τον έλεγχο της εισόδου και της πρόσβασης με τη βοήθεια ψηφιακών κωδικών και κλειδιών.